Riksförbundet DHB

DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Föräldrakonferens 2019

Föräldrakursen på Sånga-Säby Hotell & Konferens (tidigare Almåsa) är för dig som har dövt barn…

Till Konferenser

Mitt Unika Barn 2019

DHB anordnar årligen föräldrakonferensen Mitt Unika Barn. 2019 års anmälan är nu öppen!

Till Konferenser

Barnledare 2019

Om du är intresserad – skicka in din anmälan som barnledare till Riksförbundet DHB:s sommarläger…

Till Läger

Teckenspråk i Fokus

Riksförbundet DHB vill bjuda in Dig till Teckenspråk i Fokus!

Till Konferenser

Riksförbundet DHB söker medarbetare med språkstörning

Du ska som medarbetare hos Riksförbundet DHB jobba med vårt projekt ”Äntligen!”. Du kommer att…

Språkresan 2019

Följ med oss på en språkresa till England sommaren 2019. Resan anordnas av Riksförbundet DHB…

Till Läger

Bloggen

Dövas kulturarv

2017-2018

DHB leder ett projekt under namnet ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet”

2 veckor sedan

Riksförbundet DHB

Idag träffade DHB utredaren Alexandra Lundvik tillsammans med SRF, Autism- och asperbergerförbundet samt Attention.

Alexandra Lundvik har ansvar för utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg”. För DHB var det viktigt att ta upp vikten av en god ljus-och ljudmiljö, ökad kunskap om kommunikation hos personalen, elevers delaktighet och att stöd även följer med till fritidsverksamheten.

Vi tog även upp att samverkan runt eleven är viktig, och då inte bara med elevhälsan och övrig skolverksamhet utan även med externa aktörer inom tex habilitering. För DHB är fritidshemmets verksamhet angelägen och vi hoppas att utredningen kan bidra till att öka statusen hos fritidshemmen.
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

3 veckor sedan

Riksförbundet DHB

Idag deltog DHB vid Audiologins dag. Läkare Karin Stenfeldt gav en bild av hur hörselscreeningen för barn ser ut i landet. Verksamhetschef Lena Göransson från Nationellt kompetenscentrum för dövblindhet berättade om hur det kan vara att leva med dövblindhet. Specialpedagog Ursula Willstedt-Svensson berättade om ljudmiljö i skolan och skolans perspektiv på audiologi. Detta och annat intressant fick vi ta del av.
Ni kan läsa mer på bland annat www. Nkcdb.se och www.sasaudio.se
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

4 veckor sedan

Riksförbundet DHB

Den 15 november deltog DHB på Arbetsförmedlingens brukarråd syn, döv, hörsel i Stockholm.

Mia Modig gästade brukarrådet och berättade om projektet ”Vi ska med”. Man har gjort en enkätundersökning till ungdomar 15-30 år som bland annat visar att 70 % saknar kunskap om arbetslivet från skolan. 31 % vet inte vad de ska göra om de blir arbetslösa. Det blir projektavslutning den 7-8 december i Stockholm och då kommer fler resultat att redovisas.

AF lämnade den 15 november in ett förslag till regeringen om att begreppet ”nedsatt arbetsförmåga”, vilket många upplevt som kränkande ska tas bort.

Under eftermiddagen diskuterades bland andra de frågor som DHB anmält till brukarrådet. Alla är eniga om att bidraget till litteratur och tolk är både svåradministrerat och tidskrävande. Inom AF pågår nu en process om att bidraget framöver ska hanteras centralt av enheten för bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen i Umeå, något som vi brukarorganisationer välkomnar.
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

4 veckor sedan

Riksförbundet DHB

Igår deltog DHB på en dag med Institutet för handikappvetenskap som ger flera intressanta föreläsningar. Bland annat om historiska perspektiv på funktionsnedsättning, familjesituationen för föräldrar med dövblindhet & hur ska unga med funktionsnedsättning vara delaktiga.
Läs gärna mer på ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child.html

Moderator var Bengt Westerberg som också pratade om när en funktionsnedsättning blir ett funktionshinder.
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Stäng formuläret.