Riksförbundet DHB

DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Årsmöte 2019

Här finner du information om Riksförbundets årsmöte 2019!

Kanslibloggen 10

Jonathan skriver kanslibloggens 10e inlägg!

Sommarläger 2019

Anmälningen till sommarlägret nu stängd!

Till Läger

Föräldrakonferens 2019

Föräldrakursen på Sånga-Säby Hotell & Konferens (tidigare Almåsa) är för dig som har dövt barn…

Till Konferenser

Barnledare 2019

Om du är intresserad – skicka in din anmälan som barnledare till Riksförbundet DHB:s sommarläger…

Till Läger

Språkresan 2019

Följ med oss på en språkresa till England sommaren 2019. Resan anordnas av Riksförbundet DHB…

Till Läger

Bloggen

Dövas kulturarv

2017-2018

DHB leder ett projekt under namnet ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet”

2 veckor sedan

Riksförbundet DHB

DHB tog del av intressant forskning idag på Specialpedagogikens dag vid Stockholm universitet.

Professor Guy Claxton från Kings College i London föreläser om hur vi bättre ska rusta elever för livet och det betyder att de också klarar sig bättre i skolan.

Dr Tanja Linnavalli har sett att musik kan ha en positiv inverkan barns hjärnor. Hon har även specifikt tittat på hur musiken påverkar personer med CI-implantat.

Läs gärna mer:
www.buildinglearningpower.com/about/professor-guy-claxton/
www.nature.com/articles/s41598-018-27126-5
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

2 veckor sedan

Riksförbundet DHB

DHB deltog idag i ett möte hos SPSM. SPSM redovisade ett pågående arbete om hur processen med ansökning till specialskolan ser ut, uppföljning av språkplanen och nya regeringsuppdrag.

Stora delar av presentationen bedrog dels om stödmaterial för tillgängliga lärmiljöer och dels om stöd till föräldrar som har barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För DHB finns det skäl att följa arbetet utifrån våra målgrupper!
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

1 månad sedan

Riksförbundet DHB

I förra veckan deltog DHB vid flera möten. Bland annat deltog vi vid Samråd på skolverket. Fokus låg på ämnesplaner och kursplaner i både grundskola och grundsärskolan. Även samtal om hur januariöverenskommelsen kommer att påverka myndigheten. Från DHB:s sida tar vi upp frågan om hur elevers kunskapsutveckling innan betyget godkänt ska uppmärksammas, men även mellan betygsstegen.

Vi medverkade även i Post och telestyrelsen:s brukarråd. Vi fick bland annat ta del av en förstudie om hur internetombud inom vård och omsorg ska kunna vara ett sätt att överbrygga det digitala gapet där stora delar av befolkningen idag hamnar utanför. Även kommande utbildningssatsningar i och om IKT i projektform presenterades.
Problem med ljudkvalitet i mobiltelefon och behov av en långsam talsyntes uppmärksammades också samt att pekskärmar dyker upp på fler och fler platser idag. För synskadade och personer med dövblindhet kan det exempelvis försvåra eller omöjliggöra att självständigt beställa mat på en restaurang.
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Stäng formuläret.