Riksförbundet DHB

DHB är en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Angående Manillaskolan

Manillaskolans skolavslutning väcker många frågor, i denna text lämnar DHB:s ordförande förbundets ståndpunkt.

Till Intressepolitik

Mitt Unika Barn 2019

2019 års anmälan är nu öppen! Anmälan är öppen till måndag den 2 september. DHB…

Till Konferenser

DHB-dagen 2019

Anmälan till DHB-dagen torsdagen den 27 juni på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby är nu…

DHB har flyttat

Riksförbundet DHB:s kansli har nyligen flyttat till ny lokal i Örebro

Kanslibloggen 10

Jonathan skriver kanslibloggens 10e inlägg!

Sommarläger 2019

Anmälningen till sommarlägret nu stängd!

Till Läger

Bloggen

Dövas kulturarv

2017-2018

DHB leder ett projekt under namnet ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet”

11 timmar sedan

Riksförbundet DHB

Den 18 juni besökte DHB och vårt projekt ”Dövas kulturarv - skollivet i Örebro län på 1900-talet” Stockholms stadsmuseum. Vi fick en egen snabbguidning av den nyöppnade basutställningen och massor med inspiration till hur projektet kan presenteras under det kommande året.

Vi fick även tillfälle till att diskutera hur man kan utforma en tillgänglig utställning. Intressanta taktila lösningar och ett återkommande barnperspektiv presenterades av utställningsproducent Frida Starck Lindfors
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

2 dagar sedan

Riksförbundet DHB

Igår deltog DHB på möte med utbildningsminister Anna Ekström. DHB framförde och tog upp vikten av ökad kunskap om alla våra målgrupper och om den kommunikativa miljön i skolan samt en förstärkt elevhälsa med talpedagog, logoped och arbetsterapeut.

Dessutom uppmärksammade hur viktigt specialskolans uppdrag är och att det fortsatt ska vara statligt.
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

3 dagar sedan

Riksförbundet DHB

Med anledning av det öppna brev i sociala medier av föräldrar som har barn på Manillaskolan, och som Riksförbundet DHB har tagit del av, reagerar vårt förbund starkt på det som inträffat.

Under årets skolavslutning saknades tolk till avgångseleverna. Anhöriga upplevde att detta uppmärksammades av dem själva och inte av skolans personal.

Manillaskolan är en av våra äldsta skolor för döva och hörselskadade och har lång erfarenhet av att anordna skolavslutningar. Förvisso kan misstag ske även på en skola med lång erfarenhet, men när det sker anser Riksförbundet DHB att det är illa att anhöriga upplever att de måste reagera.

Manillaskolan har ett särskilt uppdrag att erbjuda sina elever en tvåspråkig miljö – teckenspråk och svenska.
Riksförbundet DHB är kritiska till att Manillaskolan under årets skolavslutning misslyckades med sitt uppdrag.

Jan Höglund
Ordförande Riksförbundet DHB
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

3 dagar sedan

Riksförbundet DHB

I fredags deltog DHB vid paneldiskussioner om högspecialiserad vård på Socialstyrelsen.

För DHB:s är det viktigt att anhörigperspektivet finns med både vid behandling och uppföljning, att alla
som har behov ska få ta del av en högkvalitativ vård oavsett var i landet man bor och att alla har rätt att förstå den medicinska information som ges.
... Se merSe mindre

Visa på Facebook

Stäng formuläret.