Riksförbundet DHB

2012 - 2016

Aktiv Fritid

Aktiv Fritid har under tre år följt ett antal barn och ungdomar med grav språkstörning i fritidsaktiveter så som idrott och kultur.

Projektet går ut på att möta och stötta barn och unga med språkstörning i en, på egen hand, fritt vald aktivitet inom områdena kultur och idrott.

Tanken är att tillsammans hitta strategier för hur barn och unga med språkstörning kan bli delaktiga på sina villkor i kultur- och idrottsaktiviteter i Sverige. Projektet finansieras av Arvsfonden och Erika Ahlberg är projektledare. Riksförbundet DHB i samverkar i projektet med SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd  och Riksidrottsförbundet.

Aktiv Fritid tagit fram två informationsmaterial om appar som hjälpmedel vid grav språkstörning ”Kalles dag” och ”Zaras dag”.

Ett Arvsfondsprojekt 2012-2013 som drivs av Riksförbundet DHB/DHB Språkstörning i samverkan med SMoK, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd  och Riksidrottsförbundet.

Relaterade dokument

Kalles dag

Zaras dag

 

Stäng formuläret.