Riksförbundet DHB

2017-2018

Dövas Kulturarv

DHB leder ett projekt under namnet "Dövas kulturarv - skollivet i Örebro län på 1900-talet"

Uppdatering April 2018

Hittills har vi hunnit med några intervjuer. Stort tack till er som ställt upp och delat med ers berättelser från er skoltid i Örebro på 1900-talet. Ni är fantastiska!

Om du har något att berätta och vill ställa upp på intervju? Ta gärna kontakt med oss via Facebook Messenger eller sarah@teckenbro.com.

På bilden ser ni ett svart paraply med projektets logotyp på. Vem är det som gömmer sig under paraplyet?

 

 

Uppdatering februari 2018:

Dövas kulturarv – Skollivet i Örebro på 1900-talet 

Bakgrund till projektet. 

Grunden till detta projekt lades för några år sedan. Länsstyrelsen i Örebro län uppmärksammade att dövas kulturarv var lågt representerat i de arkiv som finns i Örebro. Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med ArkivCentrum i Örebro tog kontakt med Teckenbro AB för att se om det fanns en möjlighet att genomföra en studie för att ta reda på hur många levnadsberättelser eller beskrivningar det finns från människor som gått i dövskola i Örebro län under 1900-talet. Förstudien genomfördes med bidrag från Länsstyrelsen i deras satsning Kalejdoskop. Kalejdoskop syftar till att lyfta fram ”tysta” berättelser, berättelser som inte fått ta så stor plats i våra offentliga arkiv eller våra offentliga rum.  

Förstudien visade att det i princip inte finns några levnadsberättelser alls i arkiven. Däremot finns det ganska många protokoll, skrivna på svenska oftast av hörande. Det finns även några beskrivningar om döva, men ytterst få berättelser av döva själva.  

Treårigt Arvsfondsprojekt 

För att kunna genomföra ett projekt med insamling av berättelser på svenskt teckenspråk krävs det en projektägare. Frågan ställdes till Riksförbundet DHB, en intresseorganisation i Örebro väl förankrad inom dövskolan på 1900-talet. Förbundet tackade ja och föreslog en ansökan om medel från Arvsfonden för en större projektsatsning. En ansökan skrevs, beviljades och projektet startade i september 2017. Projektet ägs av Riksförbundet DHB och samarbetspartners i detta är: Länsstyrelsen i Örebro län, ArkivCentrum i Örebro, Örebro kommun, Örebro länsmuseum och inte minst Arvsfonden. För att genomföra det praktiska arbetet inom projektet köps projektledning från Teckenbro media AB. 

Viktigt att komma ihåg är att detta projekt enbart visar en liten del av dövas kulturarv, som en liten tårtbit av helheten. Men den tårtbiten hoppas vi ska kunna bevaras för all framtid i samarbete med ArkivCentrum i Örebro. 

I förstudien var det givet att om vi ska samla in berättelser från personer som gått i dövskola någon gång under 1900-talet så ska man få berätta på sitt språk, svenskt teckenspråk. 

Projektets mål 

Målet med projektet är att samla in 50 olika berättelser från döva, personer med dövblindhet och döva med ytterligare funktionsnedsättning. Resultatet ska vara tredelat.  

  1. Vi ska producera en app. där man ska kunna gå en teckenspråkig stadsvandring i Örebro och få ta del av olika berättelser från skollivet i staden. Appen kommer efter projekttidens slut att förvaltas och administreras av Örebro kommun.  
  2. Oavsett om berättelserna kommer med i appen eller inte så kommer allas historier att bevaras på ArkivCentrum i Örebro län.  
  3. Projektet kommer att producera ett läromedel där berättelserna vävs samman med historiska fakta. 

Sist men inte minst, har du något som du vill berätta ta gärna kontakt med oss projektledare. 

Sarah: sarah@teckenbro.com 

Linda: linda@teckenbro.com

Uppdatering oktober 2017:

Projektet har bytt namn till ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet”. Projektets ansökan har nu gått igenom Arvsfondens handläggningsprocess och har beviljats ekonomiska medel. Riksförbundet DHB kommer som projektägare att samarbeta med Teckenbro AB, ArkivCentrum, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun samt Örebro läns museum under projektets gång. Du kan följa projektet på vår hemsida!

Projektledare för Dövas Kulturarv är Maria Norberg, VD hos Teckenbro

Projektbeskrivning:

DHB arbetar för närvarande med en projektansökan under temat ”Dövas kulturarv – det tysta kulturarvet” i samverkan med Teckenbro AB i Örebro. Finansiering  sker inledningsvis via Länsstyrelsen och arbete med en ansökan till Arvsfonden pågår.

Stäng formuläret.