DHB Flex

En rikstäckande förening för familjer med barn som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning med ytterligare funktionsnedsättning.

Svar på promemoria

DHB Flex har svarat på en promemoria från Socialdepartementet.

Till Intressepolitik

Föräldrakonferens 2018

En föräldrakurs på Sånga-Säby Hotell & Konferens (tidigare Almåsa) för dig som har dövt barn…

Till Konferenser

DHUS-Gruppen

DHUS-Gruppens arbete och skriften ”Döv med utvecklingsstörning”

Till Intressepolitik

Statlig skolutredning

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa…

Föräldrakonferens 2017

31 mars - 2 april 2017, Nynäshamn

En föräldrakurs på Nynäsgården (tidigare Almåsa) för dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet/hörselnedsättning…

Till Konferenser

Inställd – Föräldrakonferen

30 september - 2 oktober 2016

INSTÄLLD – Hörselnedsättning + NPF = ? riktar sig till föräldrar med barn som är…

Till Tidigare konferenser
Stäng formuläret.