DHB Flex

Intressepolitik

Vi är engagerade i flera olika intressepolitiska frågor som rör våra flerfunktionshindrade barn. Här kan ni läsa om vårt arbete.

Möte med LSS

DHB Flex har skickat önskemål om möte angående LSS-utredningen

Skrivelse till IVO

DHB Flex har dikterat en skrivelse till Inspektionen för Vård och Omsorg

DHB Dnr 2018-03/KA

Yttrande över promemoria ”Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade”

Flex svarar Socialstyrelsen

DHB Flex deltog 2016 i ett möte hos Socialstyrelsen

Svar på promemoria

DHB Flex har svarat på en promemoria från Socialdepartementet.

DHUS-Gruppen

DHUS-Gruppens arbete och skriften ”Döv med utvecklingsstörning”

Stäng formuläret.