Riksförbundet DHB

Skrifter, rapporter och DVD-filmer

DHB har genom åren tagit fram skrifter och filmer som du kan beställa eller tanka hem.

latta_tecken_liten

Lätta tecken

DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola.

Pris: 50 kr + frakt – beställ

ibland_latsas_jag_att_jag_forstar

Ibland låtsas jag att jag förstår

En bok om elever med språkstörning. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning. Boken ger kunskap om hjälpmedel och om de särskilda svårigheter som eleverna har. Boken innehåller också tankar och råd om bemötande av barn med språkstörning.

Pris: 150 kr + frakt – beställ

sprakstorning_hos_barn_och_unga_i_skolaldern

Språkstörning hos barn och unga i skolåldern

Informationsskrift som i första hand vänder sig till föräldrar och andra närstående. Anna-Karin Arnald leg. logoped ger svar på de vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skoltiden. Skriften tar upp innebörd och konsekvenser i skolan och ger tips på vad man som förälder och personal i skolan kan göra för att underlätta för barnet.

Pris: 30 kr + frakt – beställ

sprakstorning_i_kombination_med_flersprakighet

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

Även denna informationsskrift vänder sig till föräldrar och andra närstående i första hand. Eva Kristina Salameh leg logoped ger svar på de vanligaste frågorna om flerspråkiga barn med språkstörning. Skriften tar bland annat upp flerspråkig språkutveckling, språkstörning i kombination med flerspråkighet, utredning och bedömning, intervention och föräldrarnas roll.

Pris: 30 kr + frakt – beställ

sprakstorning_i_kombination_med_flersprakighet_arabiska

Språkstörning i kombination med flerspråkighet (arabiska)

Samma informationsskrift som den till vänster, fast på arabiska.

Pris: 30 kr + frakt – beställ

ett%20livsperspektiv_omslag

Ett livsperspektiv – möjligheter i vardagen

”Ett livsperspektiv” är en ny film som speglar livet för personer som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Den har fokus på både barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med eller utbildar sig för att arbeta med målgruppen och till föräldrar och släktingar.

Beställ film och tillhörande broschyr gratis (länk)

flerhandikappades%20kommunikation%20i%20ett%20livsperspektiv_framsida

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

En undersökning om hur döva och hörselskadade barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv.

Pris: 50 kr + frakt

Stäng formuläret.