Riksförbundet DHB

Skrifter, rapporter och DVD-filmer

DHB har genom åren tagit fram skrifter och filmer som du kan beställa.

latta_tecken_liten

Lätta tecken

DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola.

Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att jag förstår

En bok om elever med språkstörning. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning. Boken ger kunskap om hjälpmedel och om de särskilda svårigheter som eleverna har. Boken innehåller också tankar och råd om bemötande av barn med språkstörning.

Pris: 150 kr + frakt

sprakstorning_hos_barn_och_unga_i_skolaldern

Språkstörning hos barn och unga i skolåldern

Informationsskrift som i första hand vänder sig till föräldrar och andra närstående. Anna-Karin Arnald leg. logoped ger svar på de vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skoltiden. Skriften tar upp innebörd och konsekvenser i skolan och ger tips på vad man som förälder och personal i skolan kan göra för att underlätta för barnet.

Pris: 30 kr + frakt

sprakstorning_i_kombination_med_flersprakighet

Språkstörning i kombination med flerspråkighet

Även denna informationsskrift vänder sig till föräldrar och andra närstående i första hand. Eva Kristina Salameh leg logoped ger svar på de vanligaste frågorna om flerspråkiga barn med språkstörning. Skriften tar bland annat upp flerspråkig språkutveckling, språkstörning i kombination med flerspråkighet, utredning och bedömning, intervention och föräldrarnas roll.

Pris: 30 kr + frakt

sprakstorning_i_kombination_med_flersprakighet_arabiska

Språkstörning i kombination med flerspråkighet (arabiska)

Samma informationsskrift som den ovanför, fast på arabiska.

Pris: 30 kr + frakt

ett%20livsperspektiv_omslag

Ett livsperspektiv – möjligheter i vardagen

”Ett livsperspektiv” är en ny film som speglar livet för personer som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Den har fokus på både barn, ungdomar och vuxna och riktar sig till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med eller utbildar sig för att arbeta med målgruppen och till föräldrar och släktingar.

Pris: Beställ film och tillhörande broschyr – endast frakt

flerhandikappades%20kommunikation%20i%20ett%20livsperspektiv_framsida

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

En undersökning om hur döva och hörselskadade barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv.

Pris: 50 kr + frakt

Vi är en grupp fast två ändå

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet. Denna studiens syfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och hörselskadade elever vid RGD/RGH har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv.

Denna publikation är gratis och finns att både läsa och ladda ner här

Döv med utvecklingsstörning – möjligheter i ett livsperspektiv

Syftet med denna text är att informera om och belysa situationen för individer som är döva och har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning ur ett antal olika perspektiv.
Skriften är av grundläggande karaktär och riktar sig i första hand till personer som inte tidigare kommit i kontakt med denna funktionsnedsättning.

Pris: endast frakt

Beställning av material

I detta formulär kan du lägga beställning på det material vi tillhandahåller
  • Adress dit faktura skickas
  • Om annan än faktureringsadressen.
    Här väljer du vilket material du vill ha genom att bocka för det du vill beställa.
  • Meddela oss om ni har frågor eller andra funderingar i detta fält. Alternativt kan ni här ange om ni vill ha mer än ett exemplar av respektive skrift.
Stäng formuläret.