DHB Mellersta

Styrelsen

Detta är DHB Mellerstas styrelse per distriktets årsmöte 2017

Vi söker nya styrelseledamöter till DHB Mellersta, kontakta styrelsen om intresse finns på e-post: mellersta@dhb.se

Ordförande
Robert Lindell
Tel. 0735-10 90 97

E-post

Vice Ordförande
Vakant

Sekreterare
Roterar inom styrelsen

Kassör
Annki Lindell

Vice Kassör
Vakant

Ledamot
Barbro Stålnacke

Ledamot
Nathalie Rogberg

Ledamot
Tina Sjölin

Suppleant
Cecilia Svanhammar

Stäng formuläret.