Riksförbundet DHB

10-12 mars 2017, Sköldinge

Mitt Unika Barn 2017

Riksförbundet DHB:s konferens vid Åsa Folkhögskola 2017

Den 10 mars välkomnade DHB medlemmar som har barn med språkstörning till Mitt Unika Barn.

Konferensen ”Mitt Unika Barn” ägde i år rum den 10-12 mars vid Åsa folkhögskola i Sköldinge. Under helgen fick deltagarna möjligheter till att öka sina kunskaper och träffa föräldrar för att utbyta erfarenheter.

Under lördagen höll Britt Guldmar, från riksgymnasiet i Örebro, föreläsning och berättade hur de arbetar med gymnasieelever med språkstörning och övergången till arbetslivet. Även Hällsboskolans rektor Eva Klubb-Degsell var närvarande och berättade hur de arbetar med eleverna, om antagning till skolan om deras kontakter med hemkommunerna.

Information om hur man bygger lokala nätverk, berättelser från föräldrar om hur de jobbat för att hjälpa sina barn och föreläsning med logoped och psykolog om metoder som underlättar det vardagliga livet erbjöds också. Vid kaffepauser och måltider fanns det tid att träffas och knyta nya kontakter för samtliga närvarande.

Helgens konferens gav kunskap varvat med andra föräldrars erfarenheter.

Vi från DHB hoppas att de anmälda föräldrarna kom hem från helgkonferensen flera erfarenheter rikare, och ser med stor glädje fram emot nästa års konferens.

Relaterade dokument

Program för MUB 2017

 

Stäng formuläret.