Riksförbundet DHB

Mitt Unika Barn 2018

DHB anordnar årligen föräldrakonferensen Mitt Unika Barn, och 2018 års konferens är i planeringsstadiet.

Snart vill vi välkomna alla våra medlemmar som har barn med språkstörning till Mitt Unika Barn, en föräldrakonferens i DHB:s regi.

I år äger Mitt Unika Barn rum vid Wiks Folkhögskola i Säby söder om Uppsala den 13-15 april. Under helgen har du rika möjligheter till att öka din kunskap och träffa föräldrar för att utbyta erfarenheter.

Du kommer att få höra om hur man kan bygga lokala nätverk, lyssna på föräldrar som berättar om hur de har försökt hjälpa sina barn. Vid kaffepauser och måltider kommer det att finnas tid att träffas och knyta nya kontakter.

Schemat och programmet inför Mitt Unika Barn 2018 har inte fastställts ännu, och kommer presenteras i fullo när de har färdigställts. Du kan se den nuvarande informationen i det bifogade dokumentet till höger.

Möjlighet att anmäla sig till konferensen kommer att presenteras här inom kort, så håll ögonen öppna här på DHB:s hemsida och i vår tidning DHB Dialog.

Till Konferenser

Relaterade dokument

Mitt Unika Barn 2018

Stäng formuläret.