Riksförbundet DHB

2017-2018

Dövas Kulturarv

DHB leder ett projekt under namnet "Dövas kulturarv - skollivet i Örebro län under 1900-talet"

DHB arbetar för närvarande med en projektansökan under temat ”Dövas kulturarv – det tysta kulturarvet” i samverkan med Teckenbro AB i Örebro. Finansiering  sker inledningsvis via Länsstyrelsen och arbete med en ansökan till Arvsfonden pågår.

Uppdatering oktober 2017:

Projektet har bytt namn till ”Dövas kulturarv – skollivet i Örebro län under 1900-talet”. Projektets ansökan har nu gått igenom Arvsfondens handläggningsprocess och har beviljats ekonomiska medel. Riksförbundet DHB kommer som projektägare att samarbeta med Teckenbro AB, ArkivCentrum, Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun samt Örebro läns museum under projektets gång. Du kan följa projektet på vår hemsida!

Projektledare för Dövas Kulturarv är Maria Norberg, VD hos Teckenbro

Stäng formuläret.