DHB Östra

Intressepolitik

DHB Östra arbetar med intressepolitiska frågor inom ex vis skola, habilitering och tillgänglighet. Vi uppvaktar politiker, deltar i olika samrådsmöten med SPSM, Karolinska, tolkcentralen m fl. Vi arrangerar konferenser och föreläsningar för våra medlemmar.

När vi ordnar medlemsaktiviteter informerar vi alltid alla externa arrangörer om vad som krävs för att aktiviteten ska vara tillgänglig för våra barn och ungdomar.

Återkommande möten som vi deltar i:

  • SPSM’s Samverkansmöten
  • Samverkansmöten med andra hörselorganisationer
  • Hörsel & Dövforums informationsmöten
  • Tolkcentralens samverkansmöten

Möte på Alviksskolan

15 maj 2017

Vi träffade Cecilia Rosman biträdande rektor för hörselklasserna och Karolina Schönström, lärare och enhetsledare för…

Habilitering & Hälsa

12 juni 2017

Vi träffade Habilitering och hälsa för att diskutera situationen för föräldrar som har barn med…

Teknik- & kommunikationsmässa

Torsdagen den 5 oktober 2017, kl. 14–19

Mässan med det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassad lärandemiljö.

Information på Manillaskolan

23 januari 2017

DHB Östra var inbjudna till Manillaskolan för att informera eleverna om DHB Östra och om…

Möten i Uppsala

7 okt

Fredag 7 oktober var vi på två besök i Uppsala och informerade om och diskuterade…

Skärgårdsstiftelsen

DHB Östra har varit bollplank vad gäller tillgänglighet i Skärgårdsstiftelsens projekt

Stäng formuläret.