Riksförbundet DHB

november 2012 - april 2016

Tell-Us

Tell-Us, Teckenspråkiga elevers livssituation – utvecklingsstörning är ett projekt med syfte att ge teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning en möjlighet till det elevinflytande de är berättigade.

Projektets mål är att ta reda på hur teckenspråkiga ungdomar med utvecklingsstörning själva upplever sin utbildning nu, hur den varit och vad de tänker om framtiden.

Det betyder att projektledarna har träffat elever med utvecklings-störning som använder teckenspråk. De har frågat eleverna om deras liv, vad de tycker om skolan, och vad de vill göra efter skolan.

Som metod tog de hjälp av teckenspråk och samtalsmatta. En ämnesbild, två eller fler svarsalternativ och ett antal bilder att prata om – det är det enda du behöver förutom självaste mattan när du ska använda metoden samtalsmatta.

Projektledare: Magdalena Djerf och Maria Norberg.

Riksförbundet DHB driver projektet tillsammans med Mo Gård.

Samarbetspartners: Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM och Riksgymnasiet RG Sär D/H.

Finansieras av: Allmänna Arvsfonden.

Projektet är nu avslutat och har en egen hemsida. Du kan läsa mer om projektet, dess metod samt resultat på projektets egna hemsida.

Stäng formuläret.