Riksförbundet DHB

Riksförbundet DHB söker en ny medarbetare med språkstörning

Du ska som medarbetare hos Riksförbundet DHB jobba med vårt projekt "Äntligen!". Du kommer att jobba med att bygga upp ett ungdomsförbund för barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning

Projektmedarbetare med språkstörning 75 %, Örebro

Vi är en organisation som heter Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB. Vi har funnits sedan 1949.

Vi arbetar med att alla med dövhet, hörselnedsättning eller språkstörning ska vara delaktiga och jämlika och kunna vara med och bestämma i vårt samhälle. I vårt arbete är det viktigt med Barnkonventionen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Om projektet
Riksförbundet DHB har fått pengar för att under 3 år arbeta med ett projekt. Projektet heter Äntligen!

Den som arbetar i projektet ska ha en språkstörning.
Arbetet ska börja i januari 2019.

Målet för projektet är att vi ska bygga upp ett ungdomsförbund för barn, ungdomar och unga vuxna med språkstörning. Under 3 år så ska du som arbetar i projektet träffa barn och ungdomar med språkstörning i hela Sverige.

Vi vill göra aktiviteter så att man kan träffas och få vänner. De som är med ska också kunna lära sig om föreningar och demokrati och läger. När projektet är slut efter 3 år så ska föreningen finnas kvar. De som är medlemmar ska kunna fortsätta att träffas.

Om arbetet
Du arbetar med projektet tillsammans med två andra personer. Du kommer att arbeta på vårt kansli i Örebro. Det är ett litet kansli och där arbetar också 4 personer till.

Du arbetar högst 75 %, det vill säga som mest 30 timmar i veckan.

Du arbetar med att göra aktiviteter och att göra en hemsida. Du kanske också skriver på Facebook. Du kommer också att resa i Sverige för att träffa andra ungdomar så att du kan fråga dem vad de vill göra.

Ibland kanske du ska vara med på möten med andra personer som vill veta saker om projektet.

Det är bra om du har:

  • Jobbat med hemsida, Facebook och bloggar
  • Är med i en förening eller har varit med i en förening

Det är bra om du är:
Intresserad av göra saker för ungdomar

Du arbetar som mest 30 timmar i veckan, det är högst 75 % under projektets tre år. Du ska kunna börja arbeta i januari 2019.  Sista dagen då du kan söka arbetet är 19 december 2018.

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skicka SMS till Anna Gabrielsson, 0733 359 882. Du kan också skicka dina frågor via mail till Anna via e-post anna.gabrielsson@dhb.se eller till Ingalill Björkstrand ingalill.bjorkstrand@dhb.se. Du kan ringa direkt till kansliet och prata med dem på telefonnummer 019 – 17 08 30.

Ansökan kan skickas till kansliet@dhb.se, eller per post till Riksförbundet DHB, Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro. Om du vet vilken lön du vill ha så kan du skriva med det i ansökan.

Stäng formuläret.