Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHB:s Blogg

Följ vår blogg för att se vad vi gör.

Uttalande angående terrorattentatet i Stockholm

Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskakande dygnen efter…

Statlig skolutredning – SAK

29 augusti 2016

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa…

DHBs remissvar till gymnasieutredningen

I detta remissvar befäster DHB vikten av att begreppet utbildning fortsatt tolkas brett.

Svar till Skolverkets Allmänna Råd

DHB överlämnar synpunkter på Skolverkets Allmänna Råd

DHBs remissvar till funktionshinderpolitiken

DHB överlämnar synpunkter på Myndigheten för delaktighets betänkande

Almedalen 2013

”Inget om oss, utan oss!”

Stäng formuläret.