Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHB:s Blogg

Följ vår blogg för att se vad vi gör.

Statlig skolutredning – SAK

29 augusti 2016

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa…

DHB:s remissvar till gymnasieutredningen

I detta remissvar befäster DHB vikten av att begreppet utbildning fortsatt tolkas brett.

U2017/03537/GV

DHB svarar på betänkandet ”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne…

Dnr 2017:692

I detta svar kommenterar DHB Skolverkets förslag till ändrade föreskrifter.

DHBs remissvar till Ny museipolitik

I detta remissvar ställer sig DHB positiva till att frågan om tillgänglighet för alla -…

På lika villkår!

På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsutredningen (SOU 2017:43)

Stäng formuläret.