Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHB:s Blogg

Följ vår blogg för att se vad vi gör.

Möte med Utbildningsdepartementet

DHB har nyligent träffat Utbildningsdepartementets representant Helene Öberg, för en dialog kring SAK-utredningen och dess…

DHB:s debattartikel i Västerbottens-kuriren

DHB:s har i dagarna skrivit en debattartikel i Västerbottens-kuriren som kommentar på Jan Sydhoffs utredning…

Uttalande angående terrorattentatet i Stockholm

Med anledning av de allvarliga bristerna i informationen på teckenspråk under de omskakande dygnen efter…

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns – remisspromemoria

Här besvarar Riksförbundet DHB remisspromemorian Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter…

Vårt gemensamma ansvar

Här besvarar DHB utredningen ”Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar”…

”En andra chans och en annan chans”

Riksförbundet DHB besvarar SOU 2018:71 – En andra chans och en annan chans.

Stäng formuläret.