Riksförbundet DHB

Intressepolitik

Intressepolitik är en viktig del i DHB:s arbete, vi informerar och ställer krav på politiker och andra ansvariga i kommuner, landsting och riksdag.

Vi vill förbättra livssituationen för våra medlemmar.

Vi påtalar brister i samhället och ställer krav på förbättringar för våra målgrupper. Vi arbetar bl a för:

  • Bättre skola/utbildning
  • Teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon
  • Föräldrastöd
  • Ökad delaktighet och tillgänglighet för våra målgrupper

Genom att…

  • Vi uppvaktar politiker, myndigheter och beslutsfattare inom olika samhällsområden.
  • Vi skriver yttranden och svarar på remisser.
  • Vi samarbetar med närliggande förbund i gemensamma frågor
  • Vi driver egna projekt samt deltar i projekt tillsammans med andra förbund.

DHB:s Blogg

Följ vår blogg för att se vad vi gör.

DHBs yttrande till Ökad insyn i fristående skolor

I detta yttrande ställer sig Riksförbundet DHB positivt till förslaget att offentlighetsprincipen även omfattar fristående…

Svar till Skolverkets Allmänna Råd

DHB överlämnar synpunkter på Skolverkets Allmänna Råd

DHB:s svar till Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

I detta svar kommenterar DHB välfärdutredningens omfattande analyser.

DHB:s resmissvar Samling för skolan

Riksförbundet DHB instämmer i flera av kommissionens slutsatser, men koncentrerar svaret på lärarkompetens, resursfördelning, tillsyn…

DHBs remissvar till funktionshinderpolitiken

DHB överlämnar synpunkter på Myndigheten för delaktighets betänkande

Almedalen 2013

”Inget om oss, utan oss!”

Stäng formuläret.