Riksförbundet DHB

Konferenser

Riksförbundet DHB anordnar konferenser för föräldrar och andra intresserade.

Vi arrangerar en årlig föräldrakonferens Mitt Unika Barn som riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning. Ett samarbete med Talknuten och SPSM.

En återkommande Föräldrakurs erbjuds årligen till föräldrar till döva/hörselskadade barn (oavsett ålder) med utvecklingsstörning. Ett samarbete med SPSM.

Vi arrangerar även dagkonferenser och temadagar ofta i samarbete med andra organisationer.

Årsmöte 2017

25 mars, Örebro

Hjärtligt välkomna till Riksförbundet DHB:s årsmöte 2017

Mitt Unika Barn 2017

10-12 mars 2017, Sköldinge

Förlängd anmälningstid till den 14 februari! Föräldrakonferens för er som har barn med språkstörning.

INSTÄLLT – Teckenspråk i fokus 2017

24 mars 2017

En heldagskonferens i Örebro om teckenspråk och tvåspråkighet

Föräldrakonferens 2017

31 mars - 2 april

Om hörselnedsättning/ att vara döv kombination med utvecklingsstörning.

Teckenspråk i fokus

21 oktober 2016

En heldagskonferens om teckenspråk och tvåspråkighet.

Stäng formuläret.