Riksförbundet DHB

Konferenser

Riksförbundet DHB anordnar konferenser för föräldrar, medlemmar och andra intressenter.

Vi arrangerar en årlig föräldrakonferens Mitt Unika Barn som riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning. Ett samarbete med ABF och SPSM.

En återkommande Föräldrakurs erbjuds årligen till föräldrar till döva/hörselskadade barn (oavsett ålder) med utvecklingsstörning. Ett samarbete med Mo Gård, Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade samt SPSM.

Vi arrangerar även dagkonferenser och temadagar, ofta i samarbete med andra organisationer.

Föräldrakonferens 2019

Föräldrakursen på Sånga-Säby Hotell & Konferens (tidigare Almåsa) är för dig som har dövt barn…

Teckenspråk i Fokus

Riksförbundet DHB vill bjuda in Dig till Teckenspråk i Fokus!

Mitt Unika Barn 2019

DHB anordnar årligen föräldrakonferensen Mitt Unika Barn. 2019 års anmälan är nu öppen!

Teknik & Kommunikationsmässa

5 oktober 2017

Mässan med det senaste inom hörselteknik, pedagogik och anpassad lärandemiljö.

Årsmöte 2017

25 mars, Örebro

Riksförbundet DHB:s årsmöte 2017

Föräldrakonferens 2017

31 mars - 2 april

Om hörselnedsättning/ att vara döv kombination med utvecklingsstörning.

Stäng formuläret.