Riksförbundet DHB

Genomförda konferenser

Här följer en sammanställning av våra genomförda konferenser

Ulla-Bell Thorin

Ulla-Bell Thorin, författare, har avlidit. Ulla-Bell Thorin var själv döv och oerhört starkt inblandad och…

Remiss avseende förändringar i gymnasieprogram

DHB överlämnar följande kommentarer och synpunkter till Skolverkets förslag.

Lars-Åke Wikström

Lars-Åke ”LÅW” Wikström dövprofil, lärare och teckenspråkskämpe har i dagarna avlidit. Lars-Åke Wikströms CV är…

Svar från Sahlgrenska

Efter ett öppet brev som DHB Västra och Riksförbundet DHB skickade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset har…

DHB om Sahlgrenska

DHB Västra träffade Sahlgrenska sjukhuset för ett år sedan för att diskutera bemötandet deras medlemmar…

Kanslibloggen 6

Anna har skrivit kanslibloggens sjätte inlägg.

Stäng formuläret.