Riksförbundet DHB

Konferenser

Riksförbundet DHB anordnar konferenser för föräldrar och andra intresserade.

Vi arrangerar en årlig föräldrakonferens Mitt Unika Barn som riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning. Ett samarbete med Talknuten och SPSM.

En återkommande Föräldrakurs erbjuds årligen till föräldrar till döva/hörselskadade barn (oavsett ålder) med utvecklingsstörning. Ett samarbete med SPSM.

Vi arrangerar även dagkonferenser och temadagar ofta i samarbete med andra organisationer.

Mitt Unika Barn 2017

10-12 mars 2017, Sköldinge

Förlängd anmälningstid till den 14 februari! Föräldrakonferens för er som har barn med språkstörning.

Stäng formuläret.