DHB Språkstörning

Konferenser

DHB Språkstörning arrangerar föräldrakonferensen Mitt Unika Barn.

Mitt Unika Barn är en föräldrakonferens som arrangeras årligen av DHB Språkstörning. Detta sker i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Det är en konferens som syftar till att ge information till alla deltagare samt möjlighet för föräldrar att dela sina erfarenheter och utbyta kunskap. För 2018 års konferens är ABF medarrangör, ett samarbete vi välkomnar!

Mitt Unika Barn 2018

DHB anordnar årligen föräldrakonferensen Mitt Unika Barn. 2018 års anmälan är nu öppen.

Stäng formuläret.