DHB Språkstörning

Styrelsen

Kontakta gärna oss i styrelsen om ni har frågor eller andra funderingar kring barn med språkstörning.

Ordförande
Lena Fernström
Ordförande riksförbundet DHB

E-post

Kassör 
Jan Höglund
Förälder och representant i förbundsstyrelsen

E-post

Sekretarare
Anna Gabrielsson
Förälder, Generalsekreterare hos Riksförbundet DHB:s kansli

E-post

Ledamot
Eva-Lott Mårdbrink

E-post

Ledamot
Anna Eriksson

Ledamot
Ronny Olsson
E-post

Ledamot
Caroline Hallerfors

Stäng formuläret.