Riksförbundet DHB

21 oktober 2016

Teckenspråk i fokus

En heldagskonferens om teckenspråk och tvåspråkighet.

Favorit i repris! Den 21 oktober låter vi åter teckenspråket stå i fokus när vi bjuder in föräldrar till döva och hörselskadade barn till en heldagskonferens i Göteborg. Till det förmånliga priset 200 kronor får du ta del av föreläsningar av såväl forskare som en ungdom och en förälder som berättar utifrån sina egna erfarenheter.

Inbjudan

Till Konferenser
Stäng formuläret.