Riksförbundet DHB

Välkomna att söka medel från Bo Carlssons minnesgåvofond!

Bo Carlssons minnesgåvofond ska enligt fondens stadgar användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Det är endast fondens överskott som får delas ut och nu är det flera år sedan vi kunde ge någon utdelning.

Därför är vi nu extra glada att kunna meddela att Ni är välkomna att söka medel från fonden. Både enskilda personer och organisationer kan söka. Fonden har ingen särskild ansökningsblankett, Riksförbundet DHB tar emot skriftlig ansökan eller ansökan via e-post. Berätta om vad ni söker medel till och bifoga en budget för det ni vill göra. Glöm inte att ange kontaktuppgifter i ansökan!

Ansökningstiden sträcker sig fram till den 30 oktober 2018. Efter detta kommer ansökningarna att beredas av kansliet innan beslut om utdelning fattas av styrelsen senare under hösten. Besked till den eller de som beviljats medel sänds ut under december månad. Vi har inga möjligheter att skicka meddelanden om avslag.

Notera att medel endast beviljas framtida aktiviteter, för aktiviteter som redan ägt rum när beslutet fattas i november kommer alltså inga medel att tilldelas.

Välkomna med en ansökan till Riksförbundet DHB, Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro. Märk kuvertet ”Bo Carlssons minnesgåvofond”. Eller skicka ansökan till kansliet@dhb.se och ange Bo Carlssons Minnesgåvofond i ämnesraden.

Stäng formuläret.