DHB Västra

Projekt

Styrelsen driver eller medverkar i flera olika projekt för att skapa vägar som kan förhöja livskvalitén för våra målgrupper.

Projekt

Gemenskap i olikheter

Projektets syfte är att skapa en ny plattform i samhället där teckenspråkiga tillsammans med de fem nationella minoritetsspråken kan dels lyfta språkfrågan och dels skapa strategier för en ökad status för minoritetsspråk. Syftet är att lyfta vad dessa språk har gemensamt och vad som skiljer dessa åt inom nyckelorden Mänskliga rättigheter, Språk, Kultur och Egenmakt.

Gemenskap i olikheter vill lyfta teckenspråket och de nationella minoritetsspråken. I projektet skall teckenspråket ges möjlighet att gå före i utvecklingsarbetet och hålla i rodret i nära samarbete med de andra nationella minoritetsspråken. Projektet skall även påvisa att teckenspråkiga inte endast är mottagare av samhällsinsatser, utan även kan och vill bidra till samhällsutvecklingen, att vara med och ”rita samhällskartan”.

Projektets långsiktiga mål är att skapa ett perspektivskifte, där en teckenspråkig person har samma rätt som andra i samhället att ses som en hel person med många egenskaper, inte endast som en person med ett funktionshinder.

Projektets kortsiktiga mål är att genomföra 6-7 stycken 18 månader långa konstnärsledda processer i form av ambulerande ”kulturstudios”. Processerna kommer att genomföras i lika många kommuner i Västra Götaland där aktörer från såväl minoritetsgrupper som kultursektorn samt övriga civilsamhället kommer att delta. Projektet kommer att avslutas med ett spridningsseminarium där processerna samt projektet kommer att presenteras. Projektets resultat kommer även att resultera i en viljeförklaring vilken skall kunna ligga till grund för övriga regioners arbete med att öka inkluderingen av teckenspråkiga i samhälls- och demokratiutvecklingen i samverkan med nationella minoriteter.

Nationella minoritetsspråk:

Det finns idag fem erkända nationella minoritetsspråk i Sverige. Dessa är:

  • Finska
  • Meänkieli (tornedalsfinska)
  • Samiska (samtliga dialekter)
  • Romani chib
  • Jiddisch

Dessa har större rättigheter än andra språk, vilket regleras i språklagen (SFS 2009:600).Projektet har startat och vi kommer att rapportera mer längre fram om hur det fortskrider.

 

Bildstöd vid  föreningsaktiviteter!

Den 1 juli 2017 beviljades DHB Västra stöd från allmänna arvsfonden.

Projekt Bildstöd vid föreningsaktiviteter ska utveckla metoder och rutiner så att bildstöd och alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används i föreningsaktiviteter inom DHB och andra föreningar som har verksamhet för barn och unga med kommunikationssvårigheter.

Syftet är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd och AKK så att föreningslivet blir tillgängligt för alla.

Genom att ta fram bildstöd till aktiviteter som DHB Västra och samverkande föreningar genomför, och dela materialet fritt på webben samt producera korta instruktionsfilmer – ska föreningen säkerställa att bildstöd blir ett självklart stöd i den egna föreningen och en modell för hur andra föreningar kan använda bildstöd i verksamheten.

Dart  kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning coachar alla inblandade i projektet.

ABF kommer att hjälpa oss med att ta fram utbildningspaket och driva studiecirklar.

I projektet arbetar:
Marie-Louise Fritzén, projektledare (författare och egenföretagare bokföring)
Alexandra Gozon, projektassistent (teckenspråkstolk och handledare Karlstadmodellen)
Zanna Melin (kanslist i projektet samt i Dhb Västra, ordförande i dövidrott Väst)

Kontaktperson:  marie-louise.fritzen@dhbvastra.se

www.bildstodiforeningsliv.se

Avslutade projekt

Stäng formuläret.