DHB Västra

Styrelsen 2018

Styrelsen tar upp viktiga skolfrågor och rehabiliteringsfrågor, bevakar myndigheter och verkar för att barnen i våra målgrupper ska få det de har rätt till i samhället. DHB Västra samarbetar med andra organisationer i brukarråd, i enkätundersökningar och i olika projekt. Arbetet utgår ifrån styrelsen. Har du frågor och önskemål kring det vi gör, tveka inte att kontakta oss, via mail, se nedan eller till kansliet: info@dhbvastra.se eller telefon; 0521-69610.

Ordförande
Daniel Lakso,
 Göteborg
E-post
Barn med CI och flerfunktionshinder i familjen.
_____________________________________________________________________
Vice ordförande
Kai Mäkiperä, Borås
E-post
Barn med CI i familjen.
_____________________________________________________________________
Kassör
Anne Gustafsson, Borås

E-post
Barn med hörselnedsättning och flerfunktionshinder i familjen.
_____________________________________________________________________
Sekreterare
Ulf Eriksson,
 Göteborg
E-post
Barn med språkstörning och flerfunktionshinder i familjen.
_____________________________________________________________________
Vice sekreterare
Magnus Hallin,
 Mölndal
E-post
Barn med dövhet i familjen.
_____________________________________________________________________
Vice kassör
Gunilla Johansson, Mölndal
E-post
Barn med språkstörning i familjen.
_____________________________________________________________________
Ledamot
Per Jönsson,
 Stenungsund
E-post
Barn med CI i familjen.
________________________________________________________________________________
Ledamot
Jonatan Grönhaug, Ulricehamn
E-post
Ungdom med hörselskada.
_____________________________________________________________________
Ledamot
Elias Nilsson, Ulricehamn
E-post
Ungdom med hörselskada.
________________________________________________________________________________
Stäng formuläret.