Riksförbundet DHB

SOU 2015:89 Ny museipolitik

I detta remissvar ställer sig DHB positiva till att frågan om tillgänglighet för alla - särskilt barn - uppmärksammas

Riksförbundet DHB menar att vi ser en positiv trend hos många museer med barnvisningar och annan riktad verksamhet till barn.

Från DHBs sida vill vi lyfta de särskilda behov hos våra medlemmar. Barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning ha enormt behov av att få informationen på svenskt teckenspråk eller via visuella system. Barn med språkstörning har exempelvis ofta dyslexi vilket gör det svårt att tillgodogöra sig skriven information och kan därför ha stor nytta av olika typer av audioguider.

Förutom att få information på sitt språk eller tillgängligt genom olika former av hjälpmedel behöver barnen för att förstå sin plats i historien och samhället även få tillgång till det handikapphistoriska perspektivet. Hur var det exempelvis att växa upp med en hörselnedsättning för 100 år sen?

Läs mer i det bifogade materialet!

Relaterade dokument

Remissvar Ny museipolitik

Stäng formuläret.