Riksförbundet DHB

2002 - 2003

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

Projektet dokumenterar hur kommunikationen ser ut i familjen, skolan och arbetslivet när barnet har flerhandikapp.

Syftet med det här projektet var att undersöka hur döva och hörselskadade barn/ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv.

Projektet dokumenterar i slutrapporten hur kommunikationen ser ut i familjen, skolan och arbetslivet. DHB:s vision är att döva/hörselskadade barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning får tillgång till en teckenspråkig miljö under hela sitt liv. Detta för att de på bästa sätt ska kunna kommunicera, utvecklas och förverkliga sig själva. Zara Persson var projektledare och Riksförbundet DHB projektägare.

Till Projekt

Relaterade dokument

Slutrapport

Stäng formuläret.