Riksförbundet DHB

Almedalen 2010

Språk för alla, eller hur? Var årets budskap.

DHB:s samverkan med fem andra förbund och Unga Tyst Teater blev en succé under årets Almedalsvecka som gick av stapeln 3 – 10 juli 2010 i Visby. Enade under budskapet Språk för alla, eller hur? fick vår kampanj ett betydande genomslag bland såväl besökare och andra opinionsbildare, som hos beslutsfattare och media. 
Tillsammans är man stark, särskilt om man under Almedalsveckan, i enad trupp, vandrar längs Visby innerstads lobbyistmättade kullerstensgator i chockrosa utstyrsel. Den mobila kampanj som vi genomförde under parollen Språk för alla, eller hur?, vilket anspelar på den nya språklagen med samma namn, gjorde att vi syntes, var tillgängliga och att vi träffade mängder av intresserade människor.

Vi syntes

Under dagarna fem gjorde vi en rutt genom Visby innerstads centrum. Sammanlagt delade vi ut över 4 000 foldrar, innehållandes kort och koncis information om vad och varför vi vill ha förändring. Därutöver delade vi ut över 2 000 par öronproppar. En stor förtjänst i den lyckade kampanjen måste tillskrivas våra chockrosa t-shirts med texten ”Språk för alla, eller hur?” på framsidan och med handalfabetet på ryggen. Det var många som frågade om det gick att köpa en tröja.

Ett konkret kvitto på hur snygga våra tröjor verkligen var fick genom att vinna Funkisbyråns modetävling. Som pris får vi, helt gratis, anlita en modell från Funkisbyråns modellagentur för en halvdag.

Genomslag i media

Det var flertalet medier som gjorde inslag om vår kampanj. I början av veckan var vi med i SVT:s Rapport och Debatt. SVT Teckentorget gjorde även ett längre reportage om oss. Därtill blev vi utsedda till ”Torsdagens Almedarling” av den prisbelönta politikbloggen Makthavare.se. Även TV4 och finska Sveriges Radio, Sisuradio, gjorde intervjuer med oss. Länkar till inslagen finns på vår kampanjblogg se länk till höger.

Positiv samverkan

Det stora genomslag som vår kampanj fick skulle inte ha varit möjligt om varje förbund jobbat enskilt. Det var vår samverkan som gjorde oss synliga och intressanta för media. Det är ett kvitto på att vi även i framtiden bör se till fördelarna med att enas under en gemensam paroll. Vi som var med från DHB:s sida ser gärna en liknande lösning under kommande Almedalsveckor.

I år var det språket, och närmare bestämt allas rätt till ett språk, som utgjorde den enande faktorn. Språkperspektivet var även tilltalande för dem vi träffade och människor hade lätt att ta till sig våra argument utifrån detta perspektiv.

Viktiga kontakter

Almedalen handlar till stor del om att mingla och knyta kontakter. Vid sidan av kampanjen och informerandet träffade vi en hel del intressanta politiker och myndighetspersoner. Janne diskuterade bland annat med Mats Pertoft, de rödgrönas talesperson i skolfrågor. Pertoft var till mångt och mycket positivt inställd till våra synpunkter. Han ville ha mer information om situationen med TUFF (Teckenspråksutbildning för föräldrar) och han meddelade att de rödgröna river upp systemet med meritpoäng i gymnasiet. Idag får gymnasieelever meritpoäng för studier i moderna språk (men inte svenskt teckenspråk) vilket ger dem bättre chanser att komma in på högskolan.

Förståelse för otillräckligheten med TUFF

Den för DHB högst prioriterade sakfrågan under Almedalsveckan var en förbättring av TUFF-förordningen. Vi vill att antalet timmar utökas och att man som förälder skall kunna disponera sina timmar mer flexibelt.

De allra flesta politiker, med vilka vi diskuterade TUFF-förordningen, fann den nuvarande lösningen bristfällig och otillräcklig. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (Fp), äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (Kd) och de politiska ungdomsförbundens ordföranden är några hos vilka vi fick gehör.

Efter en intensiv Almedalsvecka stundar nu uppföljning och att boka möten inför hösten med våra nya kontakter. Vi blickar tillbaks på en lyckad kampanj, men vänder sedan blicken framåt mot kommande utmaningar.

Trevlig sommar!

Mats Lindblom

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.