Riksförbundet DHB

Almedalen 2012

Kultur på (o)lika villkor är frågan vi kommer driva på årets politikervecka.

På söndag den första juli inleds årets politikervecka i Almedalen och DHB är i startgroparna. Årets tema är ”Kultur på (o)lika villkor”. Varför finns det bara en kulturskola med teckenspråkig verksamhet i hela Sverige? Varför kan man bara se textad teater i de tre stora städerna? Varför textas inte de regionala nyhetssändningarna? alla vill ju ha regionala tv-nyheter. Varför finns det löjligt få teckenspråkiga böcker, särskilt för barn?

Det är några exempel på frågor som vi kommer att ställa under vår vistelse i Visby. Liksom föregående år samarbetar vi med andra hörselorganisationer, närmare bestämt Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Dövblind Ungdom (DBU) och Vuxendöva i Sverige (VIS). Även projektet WeSign är delaktiga i samarbetet.

”Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade”.

Nytt för i år är att vi kan anordna, inte ett, utan två seminarier. Det första går av stapeln vid lunchtid måndagen den 2 juli och handlar om arbetsmarknad. Seminariet rubriceras ”Teckenspråk på jobbet – om arbetsmarknaden för döva och hörselskadade och bikulturella arbetsplatser” och hålls på teckenspråk och svenska. Maria Norberg kommer att presentera resultaten från arvsfondsprojektet ”Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade”.

”Kultur för alla – verklighet eller utopi för döva och hörselskadade”

Det andra seminariet, ”Kultur för alla – verklighet eller utopi för döva och hörselskadade”, hålls på onsdagsmorgonen den 4 juli, även det på teckenspråk och svenska. Där ska vi presentera goda exempel på tillgänglig kultur och sedan låta panelen Cecilia Magnusson (M), Per Svedberg (S), Lars-Axel Nordell (Kd), Joakim Hagelin Adeby (SDR) och Linda Eriksson (FSDB) diskutera hur exemplen kan bli mer än unika fall.

Teckenspråkskurser

Därtill kommer vi att finnas i Almedalsparken och hålla drop-in teckenspråkskurser under fyra dagar. Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna har gett oss lov att finnas i dalen under sina dagar. Det tackar vi för!

Vår kampanj går traditionsenligt i rosa, tröjorna är införskaffade, foldrarna tryckta och kampanjbloggen är igång. På lördagen den 30 juni samlas hela gänget för en gemensam kick-off på Dövas hus vid Globen i Stockholm. Där blir vi varma i kläderna och sedan bär det av med färjan mot Visby. Vi hoppas att vädret blir bra på ön och att kulturen blir mer tillgänglig efter Almedalsveckan 2012.

Från DHB åker Heléne Ritheim, Helena Skagerborg, Sonia Strömberg, Janne Carlsson, Ingalill Björkstrand och Mats Lindblom.

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.