Riksförbundet DHB

Almedalen 2013

”Inget om oss, utan oss!” Ett tydligt budskap om att vi vill vara med och påverka vår situation.

I år åker Riksförbundet DHB, Sveriges Dövas Riksförbund, Förbundet Vuxendöva i Sverige, Förbundet Sveriges Dövblinda och Dövblind Ungdom till Almedalen för att ta plats bland politiker, myndighetsföreträdare, media, organisationer och intresserade besökare. Budskapet är tydligt: ”Inget om oss, utan oss!”

Det finns exempelvis ingen annan än vi som bättre förstår varför tolktjänsten behövs i ett demokratiskt samhälle. Tolktjänsten är verktyget som gör att barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet kan bli delaktiga i och bidra till demokratin. Utan en fungerande tolktjänst blir det svårare för våra målgrupper att ta sig an högre studier, det blir svårare att leva upp till doktrinen om arbetslinjen, svårare att ha en meningsfull fritid och inte minst svårare att ta del av samhällets informationsflöde. Utan en fungerande tolktjänst blir livet svårare för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Genom att vi representerar både barn, ungdomar, vuxna och äldre så har vi ett livsperspektiv på våra frågor.

Men vi är inga offer så kom inte och tyck synd om oss! Vi vill bidra till det gemensamma genom arbete, vi vill utbilda oss för att kunna bidra med kunskap och kompetens, vi vill kunna ta del av debatt och diskussion för att kunna bidra med åsikter. Kostnaden, som diskussionen alltid bottnar i förr eller senare, för en fungerande tolktjänst måste sättas i relation till det mervärde som engagerade människor i arbete och utbildning genererar. Inbesparingar på tolktjänsten må rädda något bokslut här och där, men notan för utanförskap till följd av detta överstiger med råge ”vinsten” med kortsiktig budgetdisciplin. Ordning och reda i statsfinanserna, ja, men vad tjänar överskottet till om inga investeringar görs i det som bygger Sverige starkt för framtiden – människorna. Vad har det för betydelse att pengarna mår bra om inte människorna gör det?

Om detta ska vi prata i Almedalen.

Stäng formuläret.