Riksförbundet DHB

Manillaskolans skolavslutning

Manillaskolans skolavslutning väcker många frågor, i denna text lämnar DHB:s ordförande förbundets ståndpunkt.

Med anledning av det öppna brev i sociala medier av föräldrar som har barn på Manillaskolan, och som Riksförbundet DHB har tagit del av, reagerar vårt förbund starkt på det som inträffat.

Under årets skolavslutning saknades tolk till avgångseleverna. Anhöriga upplevde att detta uppmärksammades av dem och inte av skolans personal.

Manillaskolan är en av våra äldsta skolor för döva och hörselskadade och har lång erfarenhet av att anordna skolavslutningar. Förvisso kan misstag ske även på en skola med lång erfarenhet, men när det sker anser Riksförbundet DHB att det är illa att anhöriga upplever att de måste reagera.

Manillaskolan har ett särskilt uppdrag att erbjuda sina elever en tvåspråkig miljö – teckenspråk och svenska.

Riksförbundet DHB är kritiska till att Manillaskolan under årets skolavslutning misslyckades med sitt uppdrag.

Jan Höglund
Ordförande Riksförbundet DHB

Till Intressepolitik
Stäng formuläret.