Riksförbundet DHB

2005 - 2008

Anpassningar i praktiken

Anpassningar i praktiken för elever med hörselnedsättning i Skåne – en utvärdering av hinder och möjligheter

Projektet syftar till att förbättra villkoren för elever med hörselnedsättning i grundskolan.

Målet är att säkerställa den akustiska miljön i skollokalerna. Projektet drivs i samverkan med HAREC och Stig Larsson är projektledare.

Till Projekt
Stäng formuläret.