Riksförbundet DHB

Projektet "Äntligen!"

Projektet drivs av Riksförbundet DHB och finansieras av Arvsfonden.

Under tre år (2019-2021)
Kommer projektet ”Äntligen!” starta upp ett ungdomsförbund för ungdomar med språkstörning där ungdomarna kan mötas och föra sin talan via. Projektet drivs av Riksförbundet DHB och finansieras av Arvsfonden.

Från projekt till förbund
Genom projektet ska grunden för förbundet läggas, studiematerial tas fram och ungdomar få utbildning i styrelsearbete och opinionsbildning.

Sociala träffar
Projektet har också en social aspekt. Ungdomsförbundet kommer regelbundet arrangera sociala aktiviteter för medlemmar och intresserade ungdomar.

Delaktighet i olika grupper
Under projektets gång kommer det finnas möjlighet för ungdomar att vara delaktiga i referensgrupper och arbetsgrupper.

Ungdomarnas ungdomsförbund
Det är viktigt att det är ungdomarna som utformar det framtida ungdomsförbundet.

Samverkan
Projektet samverkar bland annat med SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten), ABF, Unga Hörselskadades riksförbund och flera skolor runt om i landet med inriktning på elever med språkstörning.

Till Projekt
Stäng formuläret.