Riksförbundet DHB

25 mars, Örebro

Årsmöte 2017

Riksförbundet DHB:s årsmöte 2017

Lördagen den 25 mars höll Riksförbundet DHB sitt årsmöte i Örebro. Årsmötet hölls i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13A.

De som kallades till årsmötet var Förbundets styrelse, suppleanter, distriktens ombud, förbundets valberedning samt förtroendevalda revisorer.

Programmet för dagen startade med föreläsningar klockan 13.00 till 14.30. Föreläsare för dagen var Lea Strandberg, psykolog och psykoterapeut som arbetar på dövpsykiatriska mottagningen i Örebro samt Christina Eriksson, som föreläste om Meritprojektet. Meritprojektet är ett projekt som tar fram teckenspråksmaterial som är visuellt baserat och vänder sig till unga och elever med språknedsättning.

Klockan 14.30 var det kaffepaus innan själva årsmötesförhandlingarna startade klockan 15.00.

I det bifogade materialet kan ni läsa Riksförbundet DHB:s verksamhetsberättelse.

Relaterade dokument

Verksamhetsberättelse

Stäng formuläret.