Riksförbundet DHB

23 juni 2021

Att leva med språkstörning

Journalisten Agneta Lagercrantz, som tidigare skrivit om både Wilma Dahlgren och Albert Telon, är aktuell med en ny artikel om UMS styrelsemedlemmar. I det senaste numret av Språktidningen, nr 5/2021, kan du läsa om deras vardag och hur det är att leva med en språkstörning.

Vice ordförande Wilma Dahlgren ger råd och tips på hur du kan underlätta i din vardag. Hon följer sina egna råd och på det viset kan hon slippa missförstånd. Till exempel bär hon alltid med sig ett block som hon antecknar saker i som hon vill få en bättre förklaring på.

Kassören Albert Telon berättar om sin skolgång. Tillsammans med sin mamma bemästrade de läxorna i grundskolan. Hjälpen som han fick resulterade i högre betyg i alla ämnen. Det var ett slitsamt arbete som har satt sina spår. Idag har han tagit en paus från studierna på Linköpings universitet.

Wilma Dahlgren, vice ordförande i UMSAlbert Telon, kassör i UMS

Agneta Lagercrantz väver in den senaste forskningen i sin artikel och bland annat berättar hon om ett aktuellt forskningsprojekt på Linköpingsuniversitet. Universitetslektor Anna Ekström har gjort en enkätundersökning med 1 270 barn som har en registrerad språkstörning.

 

Projektet kommer pågå under fyra år. Forskningen kan du läsa mer om här: https://liu.se/nyhet/studie-om-barn-med-sprakstorningar.

 

Läs mer om UMS styrelsemedlemmarna Wilma Dahlgren och Albert Telon i det senaste numret av Språktidningen.

Följ länken för mer information: https://spraktidningen.se/

Stäng formuläret.