Riksförbundet DHB

Våra avslutade projekt

Här följer en förteckning över projekt där Riksförbundet DHB varit projektägare. Senast avslutat projekt ligger överst.

 

 

Aktiv Fritid

2012 - 2016

Aktiv Fritid har under tre år följt ett antal barn och ungdomar med grav språkstörning…

HYFF – för säkerhets skull (2)

Nov 2009 - Jun 2014

Här fortsätter projektets del 2

”Lärande text och samtal”

augusti 2009 - sommaren 2011

Projektet ”Lärande text och samtal” vill utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för döva och…

HYFF – för säkerhets skull (1)

november 2009 - december 2010

HYFF är ett alkohol – och drogförebyggande projekt som riktar sig elever och föräldrar.

Vild Vacker Vuxen

juni - oktober 2010

Estetisk verksamhet för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning och/eller inom autismspektrat. Detta är ett delprojekt…

Anpassningar i praktiken

2005 - 2008

Anpassningar i praktiken för elever med hörselnedsättning i Skåne – en utvärdering av hinder och…

Stäng formuläret.