Riksförbundet DHB

Våra avslutade projekt

Här följer en förteckning över projekt där Riksförbundet DHB varit projektägare. Senast avslutat projekt ligger överst.

 

 

Döva/hörselskadade barn inom autismspektrat

januari 2007 - senhösten 2008

Projektet vill öka kunskapen om målgruppens behov och möjligheter samt ge föräldrarna möjlighet att hitta/träffa…

Fältstudie riksgymnasiet för döva och hörselskadade, RGD/RGH

juni 2007 - juni 2008

Syftet med projektet var att undersöka vad ungdomarna på RGD/RGH själva tycker om gymnasieutbildningen.

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

2002 - 2003

Projektet dokumenterar hur kommunikationen ser ut i familjen, skolan och arbetslivet när barnet har flerhandikapp.

Stäng formuläret.