Riksförbundet DHB

oktober 2005 - november 2008

Barn med språkstörning i ett livsperspektiv

Projektets mål är att bidra till att skapa bra resurser inom bl a förskola, skola, gymnasium och fritid för barn med språkstörning.

Projektets mål är att bidra till att skapa bra resurser inom bl a förskola, skola, gymnasium och fritid för barn med språkstörning.

Att skapa stödresurser för föräldrar och syskon och utveckla formerna för kontakt och utbyte mellan föräldrar och att sprida kunskap och information om barn med pråkstörning.

Projektet har även en lokal del i Malmö med inriktning på flerspråkiga barn med språkstörning.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet DHB och Afasiförbundet och deras föräldraförening Talknuten, projektledare Sofie Wikström och Lisa Gunnarsdotter.

Stäng formuläret.