Hem -Bildstodif.se

ABF Halmstad planerar kurs i bildstöd för alla intresserade

Studiecirkel Bildstöd

Projekt Bildstöd i föreningsliv upphör 30/6 2020.  De här tre åren har gått väldigt fort … Under våren har kunskap och info överlämnats till Dhb Västra som lovat att fortsätta använda och utveckla bildstöd i verksamheten.

Hemsidan Bildstodif.se och den gratis webkursen Bildstöd på Thinkifics plattform finns förstås kvar.

Och nu har vi fått bekräftat att Martin Extor på ABF Halmstad kommer att hålla studiecirklar i Bildstöd hösten 2020 med vår webkurs som bas. Tillsammans med ledare som kan Tecken som stöd kommer Martin att hålla kurser för personal på förskolor, skolor, gruppboenden, äldreboende, föräldrar, föreningsledare och alla andra som är intresserade av Bildstöd.

I kursen får man tillfälle att göra eget bildstödsmaterial.

Martin vill också utbilda fler cirkelledare i Bildstöd.

Så kontakta gärna honom för mer information om plats och tider 🙂 martin.extor@abf.se 

Om du inte har möjlighet att gå kurs i Halmstad kan du samla kolleger/vänner och hålla en egen studiecirkel med vår webkurs som stöd. Kanske kan du låna lokal av närmaste studieförbund?

Och ju fler som efterfrågar bildstödskurs hos studieförbunden,  desto större är chansen att de startas upp i närheten av dig.

Till Bloggen
Stäng formuläret.