Hem -Bildstodif.se

Årsmöte - med bildstöd

Dagordning

Alla har rätt att får information och uttrycka åsikter.  För mer inkludering och delaktighet behöver föreningar  säkerställa kommunikativ tillgänglighet.

Årsmöteshandlingar bör vara lättlästa och tydliga,  och de kan gärna ha bildstöd – för en del ord och termer är gamla och svåra att förstå.

Den inkluderande dansverksamheten Språng bad oss om hjälp med att ta fram Dagordning med bildstöd till årsmöte. Jättebra idé, det behövs ju även i DHB Västra, och alla andra föreningar.

Vi använde In Print 3 från Symbolbruket. Pdf finns på hemsidan i mappen bildstöd scheman, samt här: Dagordning årsmöte förening

De ville även ha A4 blad med samma ord att hänga upp som ett dagordningsschema på väggen: Bildstöd dagordning årsmöte A4 blad ettords

Vi hoppas att fler föreningar tar efter, och använder bildstöd på årsmöten – och  i alla övriga sammanhang! 😊

Här är exempel på en annan variant  – till Svenska Downföreningen Västs årsmöte:

 

Till Bloggen
Stäng formuläret.