Hem -Bildstodif.se

Schema eller program

schema eller program

Schema och program kan betyda samma sak. För att skilja dem åt under projekttiden tänkte vi oss att: Schema har två (eller flera) kolumner. I vänstra kolumnen finns klockslag.  I högra kolumnen namnet på aktiviteten.

Exempel Bild 1 – Schema framställt i Widgit Online från Symbolbruket.  Hela symbolbasen widgit finns i programmet. Snart också ritade tecken. En mängd olika mallar finns. Det går att prenumerera på programmet för ca 80kr/månad.

Bild 2 – Program – steg för steg – utan klockslag – för ibland har den informationen saknats. Ibland har vi lagt in bilder som förklarar aktiviteten också. Exemplet är gjort i In Print 3 från Symbolbruket. Ett avancerat ordbehandlingsprogram med widgitsymboler och möjlighet koppla till Ritade tecken – och kostar därefter.

Bild 3 – exempel på schema framställt i onlineprogrammet Papunet Bildverktyg. Helt gratis!

Bild 4. Program – Dagordning för årsmöte. (In print 3)

Obs! Under fliken manualer har vi lagt in grundinstruktioner för hur man kan göra scheman, knippor, samtalskartor i olika bildstödsprogram

 

 

 

Bildstöd - Dagordning, 2 sidor. Årsmöte, förening
Ladda ner fil (.pdf) Ladda ner Inprint-fil
Stäng formuläret.