Hem -Bildstodif.se

Filmer om bildstöd – också till webkursen

Reportagefilm om projektet och bildstöd.

Bildstöd – Barnkonventionen

Om barns rättigheter

Bildstöd Corona-viruset

Bildstöd om Corona viruset

Artikel om projekt Bildstöd i tidningen Dialog

Artikel om projekt Bildstöd i tidningen Dialog

Manual Papunets fria bildverktyg

Papunets bildverktyg

Stäng formuläret.