Hem -Bildstodif.se

Manualer

Manualer för Bildstöd i olika programvaror

Manual Bildstod.se Samtalskarta
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Bildstod.se Kommunikationsknippa
Ladda ner fil (.pdf)
Manual In Print 3 Samtalskarta
Ladda ner fil (.pdf)
Manual In Print 3 Schema
Ladda ner fil (.pdf)
Manual In Print 3 Program
Ladda ner fil (.pdf)
Manual In Print 3 Kommunikationsknippa
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Widgit Online - schema/program A4
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Papunet rutnät, pratkarta
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Papunet schema/program A4
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Papunet knippa
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Widgit Online - schema/program A4
Ladda ner fil (.pdf)
Manual samtalskarta Widgit Online
Ladda ner fil (.pdf)
Manual Samtalskarta, appen Widgit Go
Ladda ner fil (.pdf) Ladda ner Inprint-fil
Stäng formuläret.