Hem -Bildstodif.se

Bildstöd om Barnkonventionen

Om barns rättigheter

Röda korsets ungdomförbund driver ett projekt om Barnkonventionen i Idrottsföreningar.

Projektassistent Alexandra håller på att ta fram bildstöd till kommande workshops.

Att informera och utbilda barn och ungdomar om Barnkonventionen är jätteviktigt – och vi hoppas såklart att det blir en  självklar del av utvecklingsarbetet i  all föreningsverksamhet. 🙂

Pdf :  FN-barnkonventionen art 2,3,6,12 (finns även på hemsidan bildstodif.se under Bildstöd – Övrigt.)

Till Bloggen
Stäng formuläret.