Hem -Bildstodif.se

Bildstöd Para ski alpint, Sjuhäradsbygden

Bildstöd, samtalskarta skidåkning, slalom

pdf: samtalskarta skidåkning, slalom

Vi fick ett mail från Mathias på 7H ParaAlpint som håller i ett fantastiskt projekt med fokus på alpin skidåkning för funktionshindrade.

Realgymnasiets skidlärarelever skall utbildas av Dart i AKK/Bildstöd och sedan arrangera skidåkningsdagar för sjuhärads alla särskolor och dagliga verksamheter!
Ett led i arbetet är att ta fram knippen och informationsmaterial för skidåkning.

Projekt Bildstöd blev tillfrågade om att göra bildstöd, och har nu tagit fram förslag på knippa och pratkarta.

pdf och foto finns även i appen Bildstöd – Samtalskartor.

(Samt en zip fil med In Print 3 dokumentet – för egna ändringar – om man har In Print programmet från Symbolbruket. )

Till Bloggen
Stäng formuläret.