Hem -Bildstodif.se

Lek och sångstund med tecken som stöd

Familjeträffar FUB

I FUB-huset i Göteborg träffas några familjer regelbundet för att umgås och diskutera och utbyta erfarenhet om språkträning och funktionsvariationer. Projektassistent Alexandra, som är utbildad handledare i Karlstadmodellen, samt teckenspråkstolk, håller i träffarna och tar fram bildstödsmaterial.

Tidig intervention är viktig för att bygga och utveckla språk.

Tycker du att det låter intressant med familjeträffar kan du kolla med din  funktionshinderförening om de kan  arrangera liknande. De har ofta tillgång till lokal att låna ut till medlemmar – och ibland kan habiliteringen hjälpa till.

Projekt Bildstöd fick lov att komma och filma en sammankomst i FUB-huset, och även  intervjua förälder Hanna. Här är resultatet:

Till Bloggen
Stäng formuläret.