Hem -Bildstodif.se

Filmer om bildstöd - även till webkursen

Reportagefilm om projektet och bildstöd.

Projekt Bildstöd i föreningsliv upphör den 30/6 2020. Helt galet vad fort de här tre åren har gått!

Nu finputsas och textas filmer och läggs upp på hemsidan under fliken filmer. Och vi arbetar intensivt med att färdigställa en  webkurs om bildstöd – skriva manus till olika kapitel, spela in i studio, filma bildstöd och manualer samt redigera och texta allt.

Webkursen kommer att vara gratis, och  är tänkt att komplettera/ersätta ABF kurser nu i Coronatider.

Här är en åtta minuter lång reportagefilm om projektet och bildstöd:

Anna Båve Shultz berättar om hur det är att ha språkstörning. (Hela intervjuer finns på filmsidan) och forskare och logoped Gunilla Thunberg från Dart pratar om språkstörning och bildstöd och förklarar varför vi lättare tolkar bilder än ord. (Fler intevjuer finns på hemsidan i menyn  filmer)

(En teckentolkad version är på gång och läggs upp så snart den är klar och godkänd.)

Till Bloggen
Stäng formuläret.