Hem -Bildstodif.se

Så här gör vi föreningslivet mer tillgängligt!

Om projekt Bildstöds hemsida och webkurs.

 

Så här gör vi föreningslivet mer tillgängligt!

Nu lanserar DHB Västra en ny hemsida, bildstodif.se, med fritt nedladdningsbart bildstödsmaterial och en webbaserad studiecirkel för föreningar och andra som vill lära sig använda bildstöd. Syftet med hemsidan och studiecirkeln om bildstöd är att göra föreningslivet mer inkluderande och tillgängligt för alla; till exempel för personer med funktionsvariationer och för personer med annat modersmål än svenska.

Under snart tre år har DHB Västra och Marie Louise Fritzén och Alexandra Granat med hjälp av medel från Allmänna arvsfonden drivit projektet Bildstöd i föreningslivet.

– Vi uppfattar och tolkar bilder snabbare än ord. Bildstöd är bra för alla och nödvändigt för många för att kunna delta i samhället och i föreningslivet på lika villkor.
Du har kanske inte tänkt på det men bildstöd finns ju överallt i samhället; GPS-karta, trafikskyltar, restaurangskyltar, firmaloggor med mera, säger Marie-Louise.

På hemsidan bildstodif.se finns förutom gratis bildstödsmaterial manualer till bildstödsprogram och filmade intervjuer med föräldrar och experter. Under våren har Marie-Louise och Alexandra arbetat fram en webbaserad studiecirkel.

– I studiecirkeln går vi igenom olika typer av visuellt stöd och berättar varför det är bra och hur man ska tänka kring kommunikativ tillgänglighet. Det går att anordna studiecirkeln både med fysiska träffar, eller webbaserat så här i covid-19-tider.
Apropå covid-19 tog vi även fram bildstöd för det som har fått stor spridning i Sverige, säger Alexandra Granat.

Marie-Louise och Alexandra har under de här tre åren träffat många barn och ungdomar som tillgängliggör sig information via bildstöd för att kunna ta del av föreningslivets aktiviteter. När föreningar använder bildstöd i sin verksamhet möjliggör de för barn och ungdomar att bli mer delaktiga, kommunicera mer och ställa frågor.

– Genom att använda bildstöd ser vi barn och ungdomar växa i och med att de får kontroll över sin situation. När de vet vad som ska hända, med vem och varför och får valmöjligheter. Barnkonventionen är tydlig. Den garanterar alla barns lika rätt till inflytande, information och lika värde. Bildstöd hjälper till i kommunikationen för att möjliggöra det för barn och ungdomar som har svårigheter med det talade språket, avslutar Marie-Louise.

Länk till bildstödssidan: Bildstodif.se

Länk till introduktionsfilm webbaserad studiecirkel i bildstöd:

Länk till den webbaserade studiecirkeln:

https://bildstod.thinkific.com/

Kontaktuppgifter

Marie-Louise Fritzén
Projektledare
0706 – 62 48 39
Marie-Louise.Fritzen@dhbvastra.se

Alexandra Granat
Projektassistent
073 767 89 82
Alexandra.granat@dhbvastra.se

Fakta om projekt Bildstöd i föreningsliv och DHB Västra

Projektet Bildstöd i föreningsliv är ett tre-årigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av DHB Västra och projektledaren Marie Louise Fritzén. DHB Västra är distriktsorganisation för familjer med döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i Västra Sverige. Projekt Bildstöd verkar för att visuellt stöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)ska implementeras i föreningslivet – för ökad tillgänglighet och inkludering.Projektet har samverkat med ABF och Dart Göteborg på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

 

Allmänna arvsfonden stöttar det engagemang som finns hos föreningar och organisationer – så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till 2 100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

Läs mer hur du söker till ett projekt på www.arvsfonden.se

 

artikeln på Mynewsdesk

artikeln på DHB riks hemsida

 

Till Bloggen
Stäng formuläret.