Hem -Bildstodif.se

ABF - Bildstöd - Studiecirkelledare sökes!

Vi vil starta fler kurser i Bildstöd

Projekt Bildstöd i föreningsliv är ett rikstäckande arvsfondsprojekt som drivs av Dhb Västra (med kansli i Vänersborg)

Vi vill gärna utbilda cirkelledare och hålla studiecirklar i Bildstöd i hela Sverige, tillsammans med ABF. Studiecirklarna kommer att rikta sig till alla som vill lära sig mer om bildstöd.

Projekt Bildstöd står för lön enl ABFs avtal (alternativt arvode till egenföretagare) under projekttiden som varar till 2020-06-30 och på så sätt kan vi hålla nere avgiften för att delta Studiecirkel i Bildstöd. (Därefter höjs troligen kursavgiften)
ABF tar hand om löneadministration  samt gör reklam för studiecirklarna.

Ett krav är att gå deras cirkelledarutbildning.
Vi kommer att hålla en kombinationskurs cirkelledare + bildstöd i Göteborg.
Om sökande redan kan mycket om bildstöd kan det räcka att gå ABFs cirkelledarutbildning. Samt träffas vi, ev online via ABF Cisco, och stämmer av kunskapsnivå, kompletterar vid behov, samt går igenom innehåll i studiecirkeln.
Under projekttiden har vi arbetat med widgit online, papunets bildverktyg, bildstod.se, In Print 3 och Symwriter, Widgit Go samt anv våra schemabilder tillsammans med appar som Keynote etc.

Studiecirkel i Bildstöd kommer fokusera på de program som är mest prisvärda (widgit on line) eller gratis, men bra om cirkelledare kan anpassa efter deltagares behov och förkunksaper.
Samt extra plus om cirkelledare kan, eller vill lära sig, tecken  (TSS) som finns till schemamallar, pratkartor, knippor som deltagare planeras göra under studiecirkel.
(DHB Västra är en förening för barn och ungdomar med kommunikationsvariationer och där använder vi oftast Ritade tecken kopplat till In Print 3 för bildstöd vid aktiviteter)

Ang Studiecirkel i Bildstöd har vi tänkt oss ett grundupplägg på 5 tillfällen med 2×45 minuter.  Hur timmarna fördelas kan anpassas efter ledare och deltagares önskemål.

Hör gärna av dig om du har några frågor, vill gå studiecirkel i Bildstöd eller är intresserad av att bli cirkelledare för studiecirkel Bildstöd

Till Bloggen
Stäng formuläret.